Печат
ПДФ
28
Ян

за нас

"Хубост без суетност,
сила без арогантност,
кураж без жестокост
и всяка една от добродетелите на човека,
без нито един от пороците му."

koi sme nie